Лупа cm 17 (олова, Стекло) - коллекция: Tolomeo. Cosi Tabellini.
     Лупа, cm 17%>INTERIORS
зал:    11    

TOLOMEO

Лупа
cm 17
10030

Дизайнер: Enrico Cosi - Sergio Tabellini

Engrave personalized

Price display: €


Материал: олова, Стекло