stilecollezione&
Art Nouveau > Smokeless ashtray

Smokeless ashtray - Britannia MetalDetailed list | Concise list
ashtray with grapes
Ashtray with grapes
cm 13 x 9,5
212540     VINO